domiciliation, siege social, business center, Domiciliatie BBC Formula
Formule 2
Formule 1
Meer info ?
+32-2-772.72.72z
. Formule 2 ... .. Meer Info
... U hebt geen kantoren nodig want u werkt
.. .thuis waar uw bedrijf beheerd wordt.
.. .U hebt een aparte sociale of administratieve zetel ...

     .................  Virtueel Bureel”   Meer Info   .Prijs: 80€/maand
  = Domiciliatie van de" sociale zete"l op ons adres
  = Ontvangst van uw post ...

  =
Ons adres kan op al uw brieven gebruikt worden.
      .................   “Virtueel Kantoor”   Meer Info   .Prijs: 60€/maand
  = Domiciliatie van de "sociale zete"l op ons adres
  = Ontvangst van uw officiële post (BTW, Financiën,…)

  =
Ons adres kan op al uw brieven gebruikt worden.
=
Formule 5       .“Werkelijke Kantoor”  Meer Info  Prijs: 150€/maand
  = Domiciliatie van de sociale & administratieve zetel = Ontvangst van uw post
  = Gratis website + Free Hosting + onbeperkte email adressen
  = + Part-time verhuur van een kantoor 1 dag per week
  = + Full Archieving
ormule 3        . “Virtueel Bureelr”  Meer Info  Prijs: 100€/maand
  = Domiciliatie van de "sociale & administratieve" zetel   = Ontvangst van uw post
  = Gratis website + Free Hosting + onbeperkte email adressen
  = + Part-time verhuur van een kantoor 1 dag per maand
  =
+ Archivering N1

Formule 6      .“Werkelijke Kantoor”  Meer Info   Prijs: 250€/maand
  = Domiciliatie van de sociale & administratieve zetel = Ontvangst van uw post
  = Gratis website + onbeperkte email adressen + Free Hosting
  = Full Archieving

  = + Kantoor "Full Time"

Formule 4       “Werkelijke Kantoor”  Meer Info  Prijs: 120€/maand
  = Domiciliatie van de "sociale & administratieve" zetel   = Ontvangst van uw post
  = Gratis website + Free Hosting + Onbeperkte email adressen
  = + Part-time verhuur van een kantoor 2 dagen per maand   
  = + Archivering N2

.Formule 5 ..... .Meer info
..U hebt een kantoor en een officieel adres nodig in Brussel.
.. .U
w activiteiten worden in het buitenland of afgelegen
.. .gevoerd en u hebt behoefte aan professionele diensten
.. .en ruimten. Full archieving + 1 dag per week, + ...
.Formule 4 ..... .Meer info
..U hebt een kantoor en een officieel adres nodig in Brussel.
.. .U
w activiteiten worden in het buitenland of afgelegen
.. .gevoerd en u hebt behoefte aan professionele diensten
.. .en ruimten. Mogelijkheid om uw belangrijke documenten in .. ... .een « meubel-ruimte » te bewaren + Archieving ruimte + ...
.Formule 6 ..... .Meer info
..U hebt een kantoor en een officieel adres nodig in Brussel.
.. .U
w activiteiten worden in het buitenland of afgelegen
.. .gevoerd en u hebt behoefte aan professionele diensten
.. .en ruimten. Deze formule biedt u de mogelijkheid om uw
.. .belangrijke documenten in een « meubel-ruimte » te
.. .bewaren + Full archieving + Kantoor" Full time" + ...

. Formule 3 ... .. Meer Info
.. .U hebt een kantoor en een officieel adres nodig in Brussel.
.. .Uw activiteiten worden in het buitenland of afgelegen gevoerd
.. .en u hebt behoefte aan professionele diensten en ruimten, ...

.. Formule 1 .... Meer Info.. (SD*: société dormante)
.. .De ideale formule voor een bedrijf zonder activiteiten.
... .U hebt geen kantoren nodig.

Aarzel niet ons te contacteren voor gepersonnaliseerde offertes
in functie van uw specifieke behoeftes.
Wij zullen u de juiste services aanbieden.

BBC is lid van BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry)

F
Formule 3
ormule 1
Formule 5
Formule 4
Formule 6